Organisaation sisäinen muutos – vain ylimmän johdon toteuttamaa?

Sisäinen muutosjohtaminen luo mielikuvan siitä, että jotakin uutta tapahtuu organisaatiossa. Muutos lähtee yleensä tietyn funktion, sidosryhmän tai ylimmän johdon aloitteesta. Isot muutokset ovat yleensä määriteltynä yrityksen strategiassa ja toimintasuunnitelmassa. Muutokset voivat siis olla suuruudeltaan erilaisia ja muutos vaatii aina johtajan. Ylin johto sekä yrityksen esimiehet ovat merkittävässä roolissa muutoksen toteutumisessa, jotta alaisille välittyy kuva siitä mitä, miten ja miksi muutos tulee vaikuttamaan juuri yksittäiseen työntekijään, osastoon tai päivittäiseen työhön. Muutosta lähdetään usein ajamaan edut ja hyödyt edellä, mutta samanaikaisesti mahdolliset riskit ja ongelmatilanteet tulee etukäteen tiedostaa ja valmistautua niihin.

Kaiken toiminnan lähtökohtana on strategia, eikä kehitystä tapahdu ilman sitä. Uusia linjauksia tehdessä henkilöstön tulee sisäistää omat työroolinsa ja keskinäinen luottamus tulee vallita koko ajan. Organisaation kilpailukykyisyys lähtee sisäisistä prosesseista ja mahdollisuuksista vastata markkinoihin. Menestyminen edellyttää, että jokainen organisaatiossa tiedostaa paikkansa, yhteiset tavoitteet ja ulkopuoliset tekijät mitkä vaikuttavat toiminnan kehittymiseen. Sisäinen muutosjohtaminen vaatii hyvää raportointia, selkeää ohjeistusta ja koko henkilökunnan osallistumista avoimen ilmapiirin myötä. Organisaatiossa johtajan tulee uskoa tiimiinsä ja kykyyn saavuttaa annetut tavoitteet. Avoin ilmapiiri edellyttää että, vaikeatkin keskustelunaiheet käännetään yhdessä voimavaraksi.

Organisaatiokulttuuri opitaan työn tekemisen kautta. Suurin kuilu organisaatiossa muutosjohtamisen näkökulmasta syntyy yrityksessä pitkään työskennelleiden toimihenkilöiden, työntekijöiden sekä uusien johtajien välille. Organisaatiokulttuuriin saattaa sisältyä suuria asioita, jotka ovat alun perin tehneet yrityksestä menestyksekkään, jotka saattavat edelleen olla merkittäviä tekijöitä yrityksen menestyksen kannalta. Uudet johtajat eivät näitä asioita välttämättä tiedosta muutos johtamisen näkökulmasta, jolloin vanhan leimaaminen koetaan loukkaukseksi niin organisaatiokulttuuria kuin sen selviytymistä vastaan.

Innovatiivinen organisaatio on ihanne muutoksen toteuttamiseen ja läpivientiin organisaatiossa. Halun muutokseen mahdollistaa oikea ajoitus, sopiva paine, runsas informaatio sekä kannustava johtaminen. Kaikkein tärkein tekijä on juurikin se, että henkilöstö nauttii ja pitää työstään. Innovatiivinen organisaation ominaisuuksiin kuuluu se, että yrityksen strategia ja ja tavoitteet ovat kristallinkirkkaat kaikille työntekijöille, organisaation rakenne on joustava ja ilmapiiri ja ihmissuhteet ovat avoimia ja kaikki tulevat toistensa kanssa toimeen. Informaatiota on saatavilla runsaasti ja erityisesti ylintä johtoa myöden kaikki osallistuvat muutosprosessiin. Henkilöstö tukee toinen toistaan ja esimiehet ovat tiiviisti yhteistyössä alaistensa kanssa ongelmien ratkaisemiseksi.

Kuitenkaan kaikki organisaation muutokset eivät ala aina organisaation huipulta. Jos suuri joukko keskijohdon edustajia näkee uuden suunnan ja mahdollisuuden muutokseen, voi transformaatio lähteä myös organisaation keskeltä. Edes ylimmän johdon vastustus ei välttämättä tukahduta muutos halua, mikäli muutosvoima on riittävän suuri. Toisaalta tämä voidaan tulkita myös muutosvastarinnaksi. Kuitenkin yrityksen keskeltä alkavalle muutokselle lähtökohdat ovat halu tehdä ja kehittää sekä omistautuneisuus työlle.

Muutos ja valmiudet erilaiselle muutokselle ovat pitkälti kiinni yrityskulttuurista, organisaatiorakenteista, hierarkiasta, organisaation koosta ja tavoista toimia. Hyvin avoimessa organisaatiossa muutos on mielekästä ja sitä tehdään ja kehitetään yhdessä eri funktioiden kanssa. Muutosjohtamisen tulisi olla kypsymistarina, jonka aloittamista helpottavat vahva luottamus muutoksen käynnistäjää kohtaan.

Lähteet:

Aaltonen T., Kirjavainen P & Pitkänen E. Kutsumusjohtaja. 2014.

Hackelius-Fronsen R. Muutos johtajan matkassa. Strategisen johtamisen käsikirja. 2017.

Myllymäki. R. Muutosjohtamisen opas. 2017.

2 vastausta artikkeliin “Organisaation sisäinen muutos – vain ylimmän johdon toteuttamaa?”

  1. Muutoksia on monentasoisia, aivan kuten eroja on myös yrityksissä ja niiden organisaatioissa. Kirjoituksessa hyvin muistutetaan, että yhteistä näille erilaisille organisaatioille on kuitenkin se, että yrityksen kilpailukykyisyys ja menestymisen eväät rakentuvat sekä ulkoisen että sisäisen toimintaympäristön hyvään balanssiin. Keskiössä on etenkin yrityksen työyhteisö, positiivisesti yhteiseen päämäärään tähtäävä joukko ihmisiä. Kuten kirjoittaja mainitseekin, motivoituneella henkilöstöllä on suuri merkitys myös yrityksen sisäisessä innovaatiotyössä, halussa parantaa ja tehostaa omaa työtään ja samalla koko organisaatiota. Impulssi muutokseen voi syntyä miltä organisaatiotasolta tahansa. Erilaiset muutokset organisaatioissa mittaavat yhteisön yhtenäisyyttä, vahvuutta ja sitoutuneisuutta. Johtajuudella on muutoksissa suuri rooli, sekä organisaatiosta tulevien hyvien muutossignaalien vahvistamisessa ja eteenpäin viemisessä, että muutosten läpiviennissä osaksi yrityksen arkea. Hyvää tekstiä ja aina aiheena ajankohtaista.

    Tykkää

  2. Hyviä havaintoja organisaatiokultttuurista ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Olen samaa mieltä, että innovatiivinen organisaatio on ihanteellinen vaihtoehto muutoksien tullessa. Johtajuus, viestintä ja strategian kirkastaminen mahdollistavat muutoksen ja menestymisen. Avoin ilmapiiri on voimavara. Hyvä kannanotto tärkeään aiheeseen.

    Tykkää

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Google photo

Olet kommentoimassa Google -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s