Kasvuyrittäjä, huomio henkilökuntaan!

Onko yrityksesi hyvässä vireessä? Olet ehkä tehnyt yrityskaupan, kehittänyt uuden innovaation tai huomannut yleisen kysynnän kasvaneen? Haluatko nauttia yrityksesi menestymisestä myös kymmenen vuoden kuluttua? Nykypäivänä kestävät ratkaisut eivät koske vain ympäristöasioita vaan kestävyyden näkökulma on tärkeä huomioida myös yrityselämässä. Jotta yrityksesi kasvusta on mahdollista saada taloudellista hyötyä pitkällä tähtäimellä, sinun on viimeistään nyt hyvä luodaJatka lukemista ”Kasvuyrittäjä, huomio henkilökuntaan!”

Kestävä kasvu, liiketoiminnan ja yhteiskunnan pitkäaikaisen menestyksen avain

”Kestävä kasvu voidaan ymmärtää toistettavissa olevana kasvuna, joka on eettistä ja vastuullista olemassa olevien yhteisöjen lisäksi myös niille yhteisöille, jotka syntyvät yhteiskuntaan tulevaisuudessa” Heinäkuussa 2019 Suomi otti kolmannen kerran vastaan kiertävän puheenjohtajuuden Euroopan Unionin neuvostossa. Suomen puheenjohtajakauden prioriteetit korostivat yhteiskunnan kestävää kehitystä ja kasvua. Kuten viimeisten vuosien asenneilmaston kehityksestä voimme arvata, Euroopan Unionin olemassaolon oikeutusJatka lukemista ”Kestävä kasvu, liiketoiminnan ja yhteiskunnan pitkäaikaisen menestyksen avain”

Muutos kohti kiertotaloutta

Sijoittajat voivat toimia muutoksen keskeisinä vauhdittajina. Sijoittajat tulevat tästä eteenpäinkin etsimään parasta mahdollista tuottoa, ja tämä tuotto löytyi jo viime vuosikymmenellä monesti juuri kiertotalouden liiketoimintamalleja ymmärtävien muutoskykyisten yritysten suunnalta. Olemme tottuneet omistamaan kaikki fyysiset hyödykkeemme. Auto, polkupyörä, kodinkoneet, työkalut, tietokone, puhelin jne. Monia niistä vaihdamme uuteen jopa parin vuoden välein. Nämä hyödykkeet mahdollistavat meille moniaJatka lukemista ”Muutos kohti kiertotaloutta”

Sopeudu muutokseen

”Tärkeimpiä ominaisuuksia muutoksiin sopeutumisessa on joustavuus, avoimuus, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen” Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Katsoessani työhistoriaani taaksepäin, huomaan miten paljon muutoksia ja kehitystä on vuosien aikana tapahtunut. Omalla kohdallani tärkeimpiä ominaisuuksia muutoksiin sopeutumisessa on joustavuus, avoimuus, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Itse en ole kokenut muutosvastarintaa, mutta olen seurannut vierestä haastavia muutostilanteita. IhmisetJatka lukemista ”Sopeudu muutokseen”

Tartu toimeen, opi johtamaan yritystä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Yhteiskuntamme tarvitsee taloudellista kasvua. Tässä ei ole mitään uutta. Kasvua ei voi kuitenkaan luoda samalla tavalla kuin aiemmin. Kasvaessaan, yrityksen on hyvä ymmärtää miten resursseja käytetään viisaasti ja tehokkaasti tuoden asiakkaille, mutta myös yhteiskunnalle lisää arvoa, luontoa säästämällä. Kiertotalouden periaatteita, arvon syntymisen prosesseja ja yksilön muutosvoimaa ymmärtämällä voimme saavuttaa helpommin vastuullisen kehittämisen tavoitteita (katso https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet).Jatka lukemista ”Tartu toimeen, opi johtamaan yritystä kohti kestävämpää tulevaisuutta”