Onnistuneesta suorituksesta palkitseminen

Millä tavalla palkita työntekijää onnistuneesta työstä? Onko palkka riittävä palkkio?

Palkitsemisjärjestelmiä on erilaisia, uskoisin, että paras järjestelmä syntyy yhteistyössä työntekijöiden ja –antajien kesken. Joissakin työpaikoissa palkkausjärjestelmä on rakennettu onnistuneen työsuorituksen tulokseen, suurelta osin provisiopalkkauksena. Tämä on hyvin yleistä etenkin myyntialalla. Lisäksi käytetään usein bonuspalkkioita, kun päästään tiettyihin tavoitteisiin, joita voivat olla esimerkiksi myynti, tulos, asiakastyytyväisyydet jne. Nämäkin palkkausjärjestelmät vaativat toisinaan onnistuneista suorituksista lisäpalkitsemista.

Palkkauksella palkitsemista pidetään usein melko lyhytjänteisenä palkitsemistapana, koska se motivoi vähän aikaa. Kiinteää palkkaa itsessään ei pidetä useinkaan hyvänä kannustimena, erityisesti ajatellen ”normaalista” työstä poikkeavia suorituksia. Tässä voidaan käyttää esimerkkinä projektia, joka vaatii paljon ja sen suorittaminen koetaan kuormittavan normaalityötä sekä vie paljon ylimääräistä energiaa. Onnistuisiko projekti paremmin, kun siitä on mahdollisuus saada oma kannustin?

Onnistuessaan erinomaisen hyvin, siitä odotetaan useimmiten jotain erityistä kannustusta. Onnistumiseen olisi hyvä saada jatkuva nälkä ja tahtotila. On hyvä miettiä, voisiko onnistumisesta palkita sellaisella tavalla, jota työntekijä ei muuten saa? Auttaisiko esimerkiksi jokin arjesta poikkeava luksus palkkioksi? Näitä voisivat olla matkalahjakortit, hemmottelut, erilaiset hoidot jne. Nämä kaikki voivat olla tekijöille hyvinkin harvinaisia, mutta elämyksiä ja voimavaroja lataavia asioita. Näin ollen voisi tulla monta hyvää asiaa yhdellä iskulla; palkitseminen ja voimavarojen kasvattaminen sekä ehdottomasti tahtotila saada lisää onnistumisia.

Palkitsemisessa kannattaa vähintäänkin nostaa asia esiin, antaa kunnia hänelle, kelle se kuuluu ja palautteen antaminen. Tämä on hyvä kertoa muillekin, ja rohkaista näin ollen muitakin onnistumaan. Tätä me suomalaiset teemme edelleenkin liian vähän. Silloin kun on syytä juhlaan, juhlitaan ja annetaan se näkyä! Karmein tilanne on se, että tekijä onnistuu ja sitä ei huomioida millään tavalla. Kuinka paljon sellainen toiminta kasvattaa tahtotilaa menestyä jatkossa? Tai se, että annetaan porkkanaa ja se vedetäänkin pois jollakin verukkeella. Näitäkin valitettavasti tapahtuu ja sellaisella toiminnalla on yleensä lyhyt kannattamaton tie, jokaisella osapuolella.

Palkitsemistapoja on monia, yhdessä osapuolten kesken on hyvä sopia palkitsemistavoista- ja toiminnoista. Joillakin on kunnianhimoa edetä urallaan pidemmällä tähtäimellä, mutta silloinkin pienet välimatkan kannustimet kasvattavat paremmin jokaisen saavuttamaan ja ylittämään tavoitteet. Se mitä ruokitaan, se kasvaa. Toivottavasti teilläkin ruokitaan onnistunutta suoritusta ja johdetaan yritys tekijöiden kanssa yhdessä menestykseen!