Neljä flow-tilaa päivässä

Johtajaan kohdistuu paljon odotuksia. Omaa jaksamistaan on tärkeää oppia hallitsemaan. Asenne, vastuullisuus, työteliäisyys ja totuudessa pysyminen ovat yleisesti tunnustettuja hyveitä, mutta polttavat ihmisen loppuun nopeasti.

Nykyinen digitalisaation ajan työelämä mahdollistaa työn teon missä ja milloin vain. Tämä luo paitsi uhkakuvan vapaa-ajan omistamisesta työajalle, myös mahdollisuuden tehdä työtä silloin kun se kullekin yksilölle on aivojen vireyden kannalta kaikkein optimaalisinta. Flow-tilalla tarkoitetaan ihmisen mielen tilaa, jossa hän on keskittynyt ja luova. Flow-tila on työn tekemisen kannalta optimaalinen tila.

Flow -tilan biologia juontaa juurensa luolamieheen. Luolamiehelle itsekuri, ajanhallinta, stressittömyys ja tsemppaus olivat kaikki vieraita käsitteitä. Mikään edellisisistä ei ole itse asiassa ihmiselle luontainen ominaisuus. Sen sijaan jo luolamiehelle on ollut luontaista tarve syödä ja nukkua. Stressi on auttanut pidentämään luolamiehen valveillaoloaikaa ja metsästämään ruokaa vaikka nälkä ja väsymys ovat painaneet päälle. Luolamies hyötyi stressitekijästä muuten hyvin yksinkertaisessa elämässään.

Kuinka tämän alkukantaisen opin voisi kopioida 2010- luvun liike-elämään johtajan työpäivään jaksamista helpottamaan? Flow-tilan saavuttaminen vaatii ihmiseltä oppimista ja sisäistämistä. Itsekurin sijaan olisi pystyttävä luomaan itselleen uusia tapoja työskennellä ja itsensä tsemppaamisen sijasta opetella uppoutumaan työhönsä. Itsekurista, ajanhallinnan tarpeesta ja tsemppauksesta luopuminen mahdollistaa rennon työskentelyn jatkuvasti. Rentous vapauttaa energiaa kireydeltä ja mahdollistaa tuotteliaan, keskittyneen ja luovan olotilan, flow-tilan.
Flow -tilalla tarkoitetaan täyden keskittymisen ja strategisen lepotilan dynamiikkaa. Flow-tilaan pääseminen edellyttää sen ymmärtämistä, että kukaan ei ole tehokas koko työskentelyaikaansa. Se edellyttää omien voimavarojen tunnistamista ja allokointia. Flow-tilan syvin olemus on ihmisen omien olotilojen syvyydessä ja laadussa suoritusten määrän sijaan. Flow-tilaan päästäkseen on pystyttävä antamaan itselleen lupa menettää ajantaju ja sulautua täydellisesti siihen, mitä on tekemässä. Onnistuakseen, tämä vaatii suunnittelua ja harjoittelua. Optimaalinen flow-tila kestää 90 minuuttia kerrallaan. Yhden työpäivän aikana on siis mahdollista kokea neljä flow-tilaa, joiden aikana työnteko tapahtuu intensiivisesti kulloinkin tekeillä olevaan tehtävään uppoutuen. Oleellista on pitää flow-tiloistaan kirjaa ja näin oppia tuntemaan, milloin omat aivot ovat parhaassa vireessä tekemään tuotteliaasti töitä.

Susanna
(Halinen, K. & Jakonen, JP. Kukoistavan johtamisen käsikirja 2011)
(Jakonen, JP. Stressivapaa johtaja 2015)