Muutos itseohjautuvaan organisaatioon – uhka ja mahdollisuus

Itseohjautuva työntekijä tarvitsee  suuntaviivat sekä myös jatkuvaa tukea työssä onnistumiseen. Itseohjautuvassa organisaatiossa esihenkilöiltä vaaditaan ehkä jopa enemmän johtamistaitoa kuin tavallisesti, sillä esihenkilön rooli mahdollistajana ja alaistensa motivaattorina korostuu itseohjautuvassa kulttuurissa. Harvoin työelämässä voi välttyä muutoksilta. Ainakin HR:n parissa muutokset ovat arkea, sillä henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on haaste monella alalla tänä päivänä. Vanhat ja jäykätJatka lukemista ”Muutos itseohjautuvaan organisaatioon – uhka ja mahdollisuus”

Kiertotalous tulevaisuuden voimavarana

Digitaalisuuden myötä on voitu valjastaa tekoälyä ja sensoreita mittaamaan, arvioimaan kulutuksemme määrää ja laatua. Hiilijalanjälkemme mittaaminen yrityselämässä on täysin arkipäivää ja siihen on luotu monenlaisia digitaalisia mittaristoja ja on valjastettu erilaisia tekoälyapplikaatioita kertomaan miten tulisi toimia missäkin tilanteessa. Kiertotalous pyrkii maksimoimaan tuotteiden ja niihin käytetyn materiaalin sekä komponenttien käyttöikää. Kiertotalouden perusperiaate on myös, että tuotantoJatka lukemista ”Kiertotalous tulevaisuuden voimavarana”

Miten johtaa yritys kestävään kasvuun?

Useimmilla tulee kestävästä kehityksestä mieleen usein ympäristöstä huolehtiminen ja ekologisuus. Johtaminen sen sijaan on useimmille meistä selkeä ja yksinkertainen termi ymmärtää, mutta mikä merkitys kestävällä kasvulla sen yhteydessä on? Pitkien ja puuduttavien työpäivien lomassa olen miettinyt, että miten esimiehet ja johtajat voisivat johtaa paremmin toimintaa kohti kestävää ja jatkuvaa kasvua. Hallittu kasvu on kuitenkin useinJatka lukemista ”Miten johtaa yritys kestävään kasvuun?”

Kiertotalous ei onnistu ilman poliittisen johdon tahtoa

Tehtävänämme on kantaa yhteiskunnallinen vastuu yhteisestä tulevaisuudestamme. Jätteen määrää on vähennettävä, eikä se onnistu muuten, kuin pureutumalla  tulevan jätteen syntysijoille. Aloittamisen vaikeus. On olemassa jaottelemattomia ajatuksia ja lokeroimattomia haasteita massiivisen mahdollisuusverkoston ympärillä. Joskus soisi ulkopuolisen kertovan mihin suuntaan tulee edetä. Ai niin.. nyt puhun tämän blogin kirjoittamisesta, mutta samalla hahmotellen kiertotalouden ympärillä hyllyvän keskustelun loputtomuutta.Jatka lukemista ”Kiertotalous ei onnistu ilman poliittisen johdon tahtoa”

Kun (maailmalle) mikään ei riitä

Kuinka ympäröivä yhteiskunta yhtäältä kannustaa meitä pieniinkin ilmastotekoihin, kiertotalouden ja vastuullisuuden periaatteisiin, mutta toisaalla tuomitsee tekomme pieninä, riittämättöminä tai kikkailuina? Olin kiertotaloutta käsittelevässä tilaisuudessa, jossa yritysedustaja ylpeästi esitteli yrityksensä uraa uurtavaa yritysvastuullisuutta. Pienehkö yritys, selkeästi raportointivelvoitteen rajojen alle jäävä, oli vakaumuksellisella linjalla edistääkseen kestävää kehitystä ja kiertotaloutta toiminta- ja ajattelutavoissaan. Arvostaen kuuntelin edustajan hehkutusta. YritysJatka lukemista ”Kun (maailmalle) mikään ei riitä”

Muutosagentin ajatuksia

Muutoksia tulee vastaan niin henkilökohtaisessa elämässä, kuin työelämässä. Jostain syystä työ tuntuu olevan monelle se turvasatama, jossa kaiken halutaan olevan tuttua ja turvallista, vaikka omassa henkilökohtaisessa elämässä myllertäisi muutoksen tuulet. Muutos. Tuo pelätty ja kavahdettu kirosana lähes jokaisessa yrityksessä. Muutos pelottaa, muutos ahdistaa ja muutos vihastuttaa. Miksi kaiken pitää aina muuttua? Miksi muutos aiheuttaa niinJatka lukemista ”Muutosagentin ajatuksia”

Fiksu itsensä johtaminen on työelämän tärkein taito

Älykäs itsensä johtaminen ei ole pikajuoksu, se on maraton. Se on jatkuvaa oppimista ja jatkuvaa uudistumista. Se on oppimista sisältäpäin. Onnea matkalle! Taito johtaa itseään, on työelämän tärkein taito. Hyvää johtajuutta ja hyvää työkykyä ei voi olla ilman älykästä itsensä johtamisen taitoa. Jos emme osaa johtaa itseämme, emme osaa johtaa ketään muutakaan. Pentti Sydänmaalakka toteaaJatka lukemista ”Fiksu itsensä johtaminen on työelämän tärkein taito”

Kasvun johtamisesta kestävän kasvun johtamiseen

Edelleen tavoitellaan kasvua ja parempaa tulosta, mutta ajattelumallit ja keinot muuttuvat. Kasvua ei enää haluta – eikä edes hyväksytä – hinnalla millä hyvänsä. Kasvua tehdessä täytyy huomioida ympäröivä maailma ja yhteiskunta. Blogipostaus näin valtavan inspiroivasta, tärkeästä ja laajasta aiheesta saa melkein sukat pyörimään jaloissani. Tämä on kolmas versio, jota olen kyhäillyt. Ensimmäinen katosi bittiavaruuteen koneenJatka lukemista ”Kasvun johtamisesta kestävän kasvun johtamiseen”

Kiertotalous tarvitsee uusia liiketoimintamalleja

Samaan aikaan tarvitaan uusia kiertotalouden vahvuuksia hyödyntäviä liiketoimintamalleja kilpailemaan lineaarisen, ei-kestävän liiketoiminnan, kanssa. Kiertotalous on noussut merkittäväksi puheenaiheeksi, kun tietoisuus ympäristöasioista on johtanut siihen, että halutaan yhä useammin valita ympäristön kannalta kestävämpi tuote. Pitkään vallinnut tuota, myy, käytä, heitä pois -toimintamalli ei enää ole tätä päivää. Kuluttajia kiinnostaa suuressa määrin kuinka pitkäikäisiä tuotteet ovat jaJatka lukemista ”Kiertotalous tarvitsee uusia liiketoimintamalleja”

Voinko minä olla oman työelämäni muutosagentti?

Mitä minä, yksittäinen työyhteisön jäsen, voin tehdä edistääkseni työyhteisössämme tapahtuvaa muutosta – voinko minä olla oman työelämäni muutosagentti ja omilla valinnoillani vaikuttaa positiivisesti muutoksen läpivientiin? Organisaatioissa ja työyhteisöissä tapahtuvien muutosten myllerryksen keskellä keskustelua käydään johdon ja esimiesten tuen, esimerkillä johtamisen sekä kattavan viestinnän ympärillä ja epäonnistuneessa muutoksessa syyttävä sormi osoittaa helposti vain johdon ja esimiestenJatka lukemista ”Voinko minä olla oman työelämäni muutosagentti?”