Resilienssi, kestävän kasvun vauhdittaja

  Yksi kestävän kasvun avain on resilienssi. Mikäli myrsky voidaan kiertää, vaatii se nopeaa reagointia ja päätöksentekokykyä. Mikäli myrskyä on mahdotonta kiertää, ennakoitu sopeutuminen ja toipuminen häiriötilanteesta näyttävät menestymismahdollisuudet tulevaisuudessa. Uusien liiketoimintamallien ja teknologioiden tuomat muutokset yllättävät usein nykyiset ja uudet toimijat. Innovaatiot, nopea reagointi ja muutoskyky ovat välttämättömiä selviytymisen sekä menestyksen kannalta. Yhä useammatJatka lukemista ”Resilienssi, kestävän kasvun vauhdittaja”

Kiertotaloudessa pitää huomioida kaikki resurssit

Kiertotalouteen ei kuulu minkään osatekijän riistäminen ja täten myös tuottavan portaan jaksaminen työssä mahdollisimman pitkään, on tietenkin tavoiteltava tila. Yhteiskuntamme pyrkii lisäämään kiertotaloutta ja sen tehokkuutta jatkuvasti. Luonnonvarojen rajallisuus tiedostetaan ja varat pyritään käyttämään mahdollisimman monipuolisesti ja tehokkaasti. Tehokkuudella tarkoitetaan myös sitä, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän. Luonnonvarojen eli raaka-aineiden lisäksi kiertotaloudessa huomioidaan muutkin resurssit.Jatka lukemista ”Kiertotaloudessa pitää huomioida kaikki resurssit”

Resilienssi luo muutoskyvykkyyttä

Resilienssillä eli joustavuudella tarkoitetaan organisaation tai yksilön kykyä ennakoida, reagoida, tarkkailla ja oppia muuttuvissa olosuhteissa. Henkilöstön kyky kohdata ja hyödyntää muutoksia vaikuttaa koko organisaation muutosjoustavuuteen, tuottavuuteen ja kilpailukykyyn. Haluatko sinä kuulua tulevaisuuden menestyjiin? Työelämä muuttuu seuraavien 20 vuoden aikana enemmän kuin se on muuttunut viimeisten 200 vuoden aikana yhteensä. Muutos on tullut osaksi työyhteisöjen arkipäivää. Työelämän murroksen myötä myösJatka lukemista ”Resilienssi luo muutoskyvykkyyttä”

Kasvuyrittäjä, huomio henkilökuntaan!

Onko yrityksesi hyvässä vireessä? Olet ehkä tehnyt yrityskaupan, kehittänyt uuden innovaation tai huomannut yleisen kysynnän kasvaneen? Haluatko nauttia yrityksesi menestymisestä myös kymmenen vuoden kuluttua? Nykypäivänä kestävät ratkaisut eivät koske vain ympäristöasioita vaan kestävyyden näkökulma on tärkeä huomioida myös yrityselämässä. Jotta yrityksesi kasvusta on mahdollista saada taloudellista hyötyä pitkällä tähtäimellä, sinun on viimeistään nyt hyvä luodaJatka lukemista ”Kasvuyrittäjä, huomio henkilökuntaan!”

Kestävä kasvu, liiketoiminnan ja yhteiskunnan pitkäaikaisen menestyksen avain

”Kestävä kasvu voidaan ymmärtää toistettavissa olevana kasvuna, joka on eettistä ja vastuullista olemassa olevien yhteisöjen lisäksi myös niille yhteisöille, jotka syntyvät yhteiskuntaan tulevaisuudessa” Heinäkuussa 2019 Suomi otti kolmannen kerran vastaan kiertävän puheenjohtajuuden Euroopan Unionin neuvostossa. Suomen puheenjohtajakauden prioriteetit korostivat yhteiskunnan kestävää kehitystä ja kasvua. Kuten viimeisten vuosien asenneilmaston kehityksestä voimme arvata, Euroopan Unionin olemassaolon oikeutusJatka lukemista ”Kestävä kasvu, liiketoiminnan ja yhteiskunnan pitkäaikaisen menestyksen avain”

Muutos kohti kiertotaloutta

Sijoittajat voivat toimia muutoksen keskeisinä vauhdittajina. Sijoittajat tulevat tästä eteenpäinkin etsimään parasta mahdollista tuottoa, ja tämä tuotto löytyi jo viime vuosikymmenellä monesti juuri kiertotalouden liiketoimintamalleja ymmärtävien muutoskykyisten yritysten suunnalta. Olemme tottuneet omistamaan kaikki fyysiset hyödykkeemme. Auto, polkupyörä, kodinkoneet, työkalut, tietokone, puhelin jne. Monia niistä vaihdamme uuteen jopa parin vuoden välein. Nämä hyödykkeet mahdollistavat meille moniaJatka lukemista ”Muutos kohti kiertotaloutta”

Sopeudu muutokseen

”Tärkeimpiä ominaisuuksia muutoksiin sopeutumisessa on joustavuus, avoimuus, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen” Työelämä on jatkuvassa muutoksessa. Katsoessani työhistoriaani taaksepäin, huomaan miten paljon muutoksia ja kehitystä on vuosien aikana tapahtunut. Omalla kohdallani tärkeimpiä ominaisuuksia muutoksiin sopeutumisessa on joustavuus, avoimuus, uuden oppiminen ja itsensä kehittäminen. Itse en ole kokenut muutosvastarintaa, mutta olen seurannut vierestä haastavia muutostilanteita. IhmisetJatka lukemista ”Sopeudu muutokseen”

Tartu toimeen, opi johtamaan yritystä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Yhteiskuntamme tarvitsee taloudellista kasvua. Tässä ei ole mitään uutta. Kasvua ei voi kuitenkaan luoda samalla tavalla kuin aiemmin. Kasvaessaan, yrityksen on hyvä ymmärtää miten resursseja käytetään viisaasti ja tehokkaasti tuoden asiakkaille, mutta myös yhteiskunnalle lisää arvoa, luontoa säästämällä. Kiertotalouden periaatteita, arvon syntymisen prosesseja ja yksilön muutosvoimaa ymmärtämällä voimme saavuttaa helpommin vastuullisen kehittämisen tavoitteita (katso https://www.ykliitto.fi/yk-teemat/kestava-kehitys/kestavan-kehityksen-tavoitteet).Jatka lukemista ”Tartu toimeen, opi johtamaan yritystä kohti kestävämpää tulevaisuutta”