Muutosjohtamista pienille ja isoille

Perustin juuri yrityksen ja päätin selvittää, millä tyylillä aloittavan yrittäjän tulisi johtaa itseään ja yritystään.

Ensleyn ym. (2006) mukaan aloittavat yritykset muodostavat erityisesti transformatiiviselle yrittäjyydelle tärkeän tutkimusalueen. Transformatiivinen, muutoksiin suuntaava ja inspiraatiopohjainen johtaminen on ollut itselleni ominaisin työvuosien varrella jo alkuvaiheista alkaen. Olen usein toiminut tilanteissa, jotka ovat vaatineet paljon ihmisten, prosessien ja toimintatapojen kehittämistä. Saatuani tarvittavat rakenteet paikalleen ja ihmiset innostumaan muutoksesta ja näkemään suunnan, olen usein päätynyt vaihtamaan tehtävää tai jopa organisaatiota. Tiimi ja erityyliset johtajat ovat voineet ottaa “valmiiksi muutetusta” tilanteesta kopin.

Ensley ym. (2006) esittelevät tutkimuksessaan mallin ja tuloksia aloittavan yrityksen johtajuudesta. Heidän mukaansa yrittäjyyden ytimessä on mahdollisuuksien tunnistaminen ja tunnistettujen mahdollisuuksien hyödyntäminen. Johtaminen on yrittäjyysprosessin ydinkomponentti. Mahdollisuuksia ei voi hyödyntää ilman yksilöllisten ja yhteisten toimenpiteiden fasilitointia. Uuden yrityksen alussa perustajien tulee osoittaa johtajuutta yritystoiminnan muotoutumiseksi.

Itselleni keskeisin uusin oivallus tutkimuksiin tutustuessani oli se, että aloittava yritys oman yritykseni voimakkaan dynaamisessa tilanteessa vaatii etenkin transformationaalista johtamista. Täytyy myös olla malttia soveltaa transaktionaalista johtamista, koska yrityksen päivittäisessä pyörittämisessä on paljon rutiiniksi muotoutuvia asioita, etenkin tarjousten tekemisessä, markkinoinnissa ja muussa hallinnossa.

Ensley ym. (2006) toteavatkin, että yrittäjyys on mielenkiintoinen tutkittava alue, koska aloittavalla yrityksellä on vähän rakenteita sekä dynaaminen, muutosaltis tilanne ja ympäristö, jossa ennustetut tulokset harvoin vastaavat todellisia. Heidän mukaansa transaktionaalinen johtajuus korreloi hyvin myynnin kasvun kanssa, mutta toimii huonosti dynaamisessa tilanteessa toimivan uuden yrityksen johtamisessa. Johtopäätöksenä he esittävät, että mitä dynaamisempi ympäristö on, sitä enemmän tarvitaan transformatiivista johtamista ja mitä vakiintuneempaa toiminta on, sitä enemmän toiminta vaatii transaktionaalista johtamista. Yleensä aloittavat yritykset toimivat dynaamisesti muuttuvassa ympäristössä alkuvaiheessa, joten transformatiivinen johtaminen on suositeltavampaa.

Lähde:

Ensley, M.D., Pearce, C.L. and Hmieleski, K.M., 2006. The moderating effect of environmental dynamism on the relationship between entrepreneur leadership behavior and new venture performance. Journal of Business Venturing, 21(2), pp.243-263